สินค้าอุปโภคบริโภค

x
x2

ชื่อโครงการ: แอมเวย์โครงการ
เพิ่ม: ประเทศจีน
: ผลิตภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร / Workstation / โซฟา / เก้าอี้ / ตาราง Executiv
โครงการเวลา: 2015

ZX
ZX1
ZX3
ZX2
zx4
ZX5
ZX6
s2
s3

ชื่อโครงการ: ดรีมเครื่องประดับ
: ผลิตภัณฑ์โต๊ะ / เก้าอี้ / คณะรัฐมนตรี
โครงการเวลา: 2015

ชื่อโครงการ: ดรีมเครื่องประดับ
: ผลิตภัณฑ์โต๊ะ / เก้าอี้ / คณะรัฐมนตรี
โครงการเวลา: 2015

s4
s5

ชื่อโครงการ: กลุ่มไวน์
: ผลิตภัณฑ์โต๊ะ / เก้าอี้ / คณะรัฐมนตรี
โครงการเวลา: 2018

w1
W4
w2
w5
w3
W6
W7
W8
W9