ภาคอื่น ๆ

w1
RT
t1

ชื่อโครงการ: กว่างโจวเมโทร
เพิ่ม: กว่างโจว
: ผลิตภัณฑ์Partition / Screen4060
เวลา: 2015

ชื่อโครงการ: บริษัท น้ำมันโอมาน
เพิ่ม: โอมาน
: ผลิตภัณฑ์Firmo Series / 4060 partions
เวลา: 2017

zxc
MC

ชื่อโครงการ: มหาวิทยาลัยโอมาน
เพิ่ม: โอมาน
: ผลิตภัณฑ์โต๊ะ / เก้าอี้ / แท่น
เวลา: 2016

Ry

ชื่อโครงการ: SIMENS
เพิ่ม: ฟิลิปปินส์
: ผลิตภัณฑ์บริหารตาราง / เวิร์คสเตชั่ / เก้าอี้
เวลา: 2017

สหกรณ์